THẮC MẮC TUỔI HỒNG, Bạn nên cảm thấy thế nào khi thiết kế của bạn đẹp hơn hình mẫu khách mới đưa?, Bạn nên…

THẮC MẮC TUỔI HỒNG
Bạn nên cảm thấy thế nào khi thiết kế của bạn đẹp hơn hình mẫu khách mới đưa?
Bạn nên cảm thấy thế nào khi thiết kế ban đầu của bạn theo style của hình mẫu nhưng vì chị phòng kinh doanh mà thiết kế nó banh chành??
Bạn nên cảm thấy thế nào khi thiết kế ban đầu của bạn giống hình mẫu khách đưa nhưng khách chê thiết kế của bạn đơn giản đơn điệu bla…bla…
Bạn nên cảm thấy thế nào khi thiết kế nhà giá rẻ nhưng đòi hỏi thì lại dành cho nhà cao cấp.
Vâng! Lại căn hộ ấy!!! Tôi mang lên stt lần nữa DM ức chế từ chủ tới nhân viên kinh doanh. Có ai thấu cho tui đây