Thân gửi các chị em

Thân gửi các chị em
Nếu các chị muốn đăng thử bài để bán thì cứ tự nhiên copy về đăng nhé, đừng inb nhờ e tư vấn làm ctv, sỉ, đại lý, rồi chốt lại để e đăng thử có ai mua e báo chị!
ĐĂNG THỬ, KHÔNG AI MUA ĐÂU, ĐỪNG PHÍ THỜI GIAN,
1. đã thử thì chẳng có áp lực, được thì ăn không được chả mất gì
2. đã thử thì lấy đâu ra đông lực, ồi dồi bán được thì bán, không bán được thì thôi,
3. đã thử thì não đâu có năng lượng để làm việc hết công xuất, đâu có sáng tạo, đâu có vận dụng tư duy, cứ đăng như cái máy.
4 đã thử thì chỉ dừng lại ở thử mà thôi, đăng 3 ngày không có ai hỏi, dẹp. lấy đâu ra kiên trì.
5. đăng thử như con rô bốt, đến lúc khách hỏi chị ơi tư vấn e với, thì cuống cuồng vì chả biết mình đang đăng cái gì, bán cái gì, công dụng nó ra sao, tốt xấu như thế nào, làm sao để dùng nó
Khách mà đặt hàng lại bảo C đợi e e lấy hàng về đã –. khách chạy mất dép chứ ở đó mà mua
NÓI TÓM LẠI CÁC CHỊ ĐANG CÓ Ý ĐỊNH ĐĂNG THỬ BÀI AI MUA THÌ NHẬP, NÊN DỪNG LẠI ĐI, MẤT THỜI GIAN LẮM.