THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI.
Có những chuyện chẳng nói ra thì không ai biết, không ai hiểu và mỗi người hiểu mỗi khác.
Nhưng cũng những điều ấy khi nói ra rồi lại có nhiều người biết mà không chịu hiểu, hiểu theo cách hiểu của riêng mình.
Thế là lắm thị phi. Thế là lắm kẻ hả hê mà ít người cảm thông.
KẾT MỘT CÂU:
Mỗi chuyện, mỗi việc cứ để nó tự nhiên như vốn có. Mỗi người với sự hiểu biết và cảm nhận của riêng mình tự rút ra điều mình muốn biết, muốn hiểu.
VẬY ĐI CHO NÓ LÀNH.
See Translation