Tiết trời Hàn Quốc vào thu đẹp thiệt cả nhà ợ

Tiết trời Hàn Quốc vào thu đẹp thiệt cả nhà ợ, mát ơi là mát.. May trước khi đi được anh Nguyễn Công Trí tuồn trước cho mấy bộ đầm KIN CONCEPT xinh ơi là xinh, hợp cảnh hợp tình ghê nơi, hé hé.. Còn Bingso Hàn Quốc thì ngon miễn bàn, kikiki
Cả nhà qua Kin Concept 174 Võ Văn Tần hốt đồ nhanh đee

Comments are closed.