TRINH NỮ BIẾT XẤU HỔ

TRINH NỮ BIẾT XẤU HỔ
“Không quan trọng chúng ta là ai, ở địa vị hoàn cảnh nào, giỏi giang, cao siêu, thông tuệ ra sao, mà quan trọng là thái độ của chúng ta ứng xử với các vấn đề trong các hoàn cảnh khác nhau ra sao.
Hẳn chúng ta không ai lại không ít nhiều ý thức rằng: Khắt khe chi tiết cầu toàn không có nghĩa là soi xét, bới móc. Thẳng thắn, bộc trực không có nghĩa là thô lỗ. Hoạt ngôn không có nghĩa là ngoa ngoắt, thậm xưng. Cảm tính, nhạy cảm không có nghĩa là võ đoán, tuỳ tiện, quy chụp. Có ngạo khí không có nghĩa là khệnh khạng, huênh hoang. Ngang tàng, tự tôn không có nghĩa là tuỳ tiện, cay nghiệt. Phù phiếm không có nghĩa là vô tội vạ, bốc đồng.
Tri thức sâu rộng uyên thâm cao siêu không phải là thước đo giá trị của một con người nếu nhân cách không tương xứng.”
Dieu Huong Pham

Comments are closed.