Trong công tác thẩm định

Trong công tác thẩm định, việc xác định tổng mức đầu tư còn sai sót như dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Khánh Hoà, dự án nhà máy Diamon Phophat..; điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần với giá trị lớn, phê duyệt dự án đầu tư không phù hợp với quy hoạch ngành, vùng; phê duyệt dự án không thuộc danh mục kế hoạch đầu tư; thực hiện đầu tư khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường…
Hồ sơ khảo sát của nhiều dự án còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác; hồ sơ thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế, thiết kế kỹ thuật không tuân thủ thiết kế cơ sở, vượt định mức hoặc chưa sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công; dự toán được thẩm tra, thẩm định nhưng khi phê duyệt vẫn còn sai sót.
Cá biệt có trường hợp tổng giá trị dự toán vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Đơn cử, dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vượt 1.940 tỷ đồng (5.952,6 tỷ đồng/4.022,6 tỷ đồng).
Dự án này ngay từ khi đàm phán, ký hợp đồng xây dựng cũng không đúng quy định, ký hợp đồng khi biết giá trị vượt tổng mức đầu tư được duyệt hơn 666 tỷ đồng.
Công tác nghiệm thu, thanh toán còn nhiều sai sót về khối lượng, đơn giá, định mức hoặc chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ.
Còn tình trạng nghiệm thu, thanh toán khối lượng chưa thi công; giải ngân vượt tổng mức đầu tư, như dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 giải ngân vượt tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.
Kết quả kiểm toán 1.228 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, KTNN kiến nghị giảm trừ 12.399 tỷ đồng.