Tuần sau mình sẽ ghi hình 2 vị khách mời cho bộ phim Giải Mã Trí Tuệ Do Thái

Tuần sau mình sẽ ghi hình 2 vị khách mời cho bộ phim Giải Mã Trí Tuệ Do Thái. Nơi ghi hình sẽ là Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton danh tiếng (Institute for Advanced Study, viết tắt là IAS)
Đây là trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới nghiên cứu lý thuyết cao cấp có trụ sở tại Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, nơi làm việc của nhiều nhà khoa học châu Âu lánh nạn Chiến tranh thế giới thứ hai như Albert Einstein, John von Neumann và Kurt Gödel….
Và đây là logo của Viện Nghiên Cứu. Theo những gì quan sát bằng mắt thường thì có hai cô gái, một cô tóc ngắn một cô tóc dài. Cô tóc ngắn không một mảnh vải che thân. Còn cô tóc dài có một mảnh che thân cũng như không (!?). Họ nắm tay nhau làm dáng trước một cái cây. Theo sự giải thích của người tạo ra logo này, thì cô khoả thân tượng trưng cho sự thật (truth), còn cô mặc áo tượng trưng cho vẻ đẹp (beauty).
Hẳn các khoa học cao cấp có một cách chiêm ngưỡng những người phụ nữ khoả thân rất khác một phó thường dân?

Comments are closed.