TUYỂN TẬP NHỮNG KHÁCH HÀNG ‘PHANH BƯỚM’

TUYỂN TẬP NHỮNG KHÁCH HÀNG ‘PHANH BƯỚM’
1. Ship COD bộ quần áo cho khách bị trả về. Lý do: “Khách xem hàng bảo chỉ có tiền lấy áo, không có tiền lấy quần, chỉ mua 1 thôi, không phát được”
2. Lại là ship COD: ” khách bảo khách bị mạo danh để khách xem đứa nào mạo danh sẽ mắng nó. trong khi đó clm trc khi gửi hàng tao đã gọi điện xác nhận đúng ng đúng đơn tử tế, đc 3 hôm kêu mạo danh? Mạo cái nạo loonf
3. Khách ở huyện khác. bảo để hàng chỗ người quen hôm nào qua lấy đưa tiền cho người đó. Cả tháng k thấy qua lấy. Nhắn tin giục khách bảo ‘ em vừa về ngỉ hè chị cứ để đấy 4 tháng nữa e lên lấy” Cái wtf
4. Khách hỏi mua bột trà xanh ở các tỉnh xa lắc xa lơ bắn đại bác cũng đ* tới Bắt FREESHIP mới mua hàng Thế chắc tiền xăng, tiền mạng, tiền điện thoại, tiền công, tiền khấu hao xe cộ máy tính, tiền giao dịch và ti tỉ thứ nữa chắc FREE???
..( còn tiếp )
See Translation