Vừa xem xong phim “500 days of Summer”

Vừa xem xong phim “500 days of Summer”. Phim này ra đã lâu và rất hay, theo như được giới thiệu. Phim khá chậm, diễn biến là những thay đổi trong chiều sâu nội tâm của nhân vật chính trong tình yêu. Nói đến đây, có lẽ bạn đã đoán ra đây là thể loại tâm lý tình cảm.
Có nhiều điều tuyệt vời để ngẫm nghĩ trong tình tiết nội dung. Nhưng có lẽ sâu sắc nhất vẫn là ý tưởng mà hai người yêu và đến với nhau rồi chia tay. Điều này không có nghĩa là lãng phí thời gian hay giữ lại trong lòng những luyến tiếc và mất mát.
Khi tình yêu kết thúc, rất nhiều cảm xúc sâu thẳm phía trong khơi dậy, để ta hiểu rõ bản thân mình hơn. Và từ đó, đứng dậy, bước đi. Rồi khi ta không để ý nhất, tình yêu lại tìm đến, một lần nữa, và rồi thêm một lần nữa.
See Translation