What a day today chời quơi

What a day today chời quơi!!!! Hư bột hư đường từ 6h sáng đến giờ này, chừng chục thứ chứ mấy. Cả nhà có ai biết vali để đúng code rồi mà bấm vẫn cứng ngắc, ko mở được thì phải làm sao ko?
Tức quá giờ nhảy vào ngâm bồn. Có bao giờ điện giựt hay phỏng luôn ko chời quơi là chời

Comments are closed.